Psykoterapiaa

Matalalla kynnyksellä

Tervetuloa sivuilleni!

Olen Niko Hurme, kasvatustieteen maisteri ja psykoterapeutti. Oma kasvuni, elämänkokemukseni ja kiinnostus ihmistä kohtaan sekä haluni auttaa ovat olleet lähtökohtiani terapeutiksi ryhtymiseen ja kouluttautumiseen.

Minulta on usein kysytty, ketkä tulevat terapiaan asiakkaakseni. Olen vastannut kysyjälle: "Esimerkiksi sinä voisit olla asiakkaani." Vastauksessani ehkä kiteytyy se, mitä ajattelen meistä ihmisistä haasteinemme. Asiakkaita tavatessani olen huomannut erään tärkeän seikan, joka liittyy hyvinvointiin, mielenterveyteen ja meihin kaikkiin ihmisiin. Tunnen ja tunnistan itsessäni asiakkaiden tunteet ja haasteet. Ne resonoivat minussa. Tuon huomion tärkein viesti minulle on se, että me kaikki tunnemme samoja tunteita ja kohtaamme samankaltaisia haasteita elämässämme. Osalla meistä nuo tunteet, haasteet ja ongelmalliset kokemukset voivat olla aika ajoin arkea haittaavia, jopa sietämättömiä. Tällä huomiolla haluan tehdä terapiaan hakeutumisen kynnyksen mahdollisimman matalaksi. Ethän epäröi ottaa yhteyttä!  

Psykoterapia

 Terapeuttina olen asiakasta arvostava ja kuunteleva. Annan tilaa asiakkaalleni, koska haluan, että hän tulee kuulluksi. Kuuntelen asiakasta yksilönä ja yritän saada selville, miten juuri hänen kanssaan on hyvä toimia, jotta mahdollisuus muutokseen toteutuisi. Integratiivisena terapeuttina tutkin yhdessä ja yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan ja autan häntä saamaan ymmärrystä ja helpotusta vaikeisiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa. Tämä tapahtuu terapiassa kaikessa rauhassa, ilman kiirettä. En voi luvata asiakkaalleni nopeita ratkaisuja, mutta lupaan tehdä parhaani ja auttaa häntä itseään löytämään ratkaisuja ja oivalluksia ja sitä kautta vapautumaan hyvinvointia haittaavista ajatuksista tai toimintamalleista. Terapiaa on sanottu tutkimusmatkaksi omaan itseen. Tälle matkalle olen valmis lähtemään mukaan asiakkaan kanssa.

Milloin terapiaan?

Ihmiset tulevat terapiaan hyvin erilaisista syistä. Olen sinua varten, jos sinulla on esimerkiksi

 • vaikea/kuormittava elämäntilanne
 • masennusta tai ahdistusta
 • jännitystä
 • stressiä, paniikkia, pakko-oireita
 • työhön tai opiskeluun liittyvää jaksamisen ongelmaa
 • elämäntilanteen kriisi
 • pulmia parisuhteessa
 • haasteita vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyen
 • olet eronnut tai harkitset eroa
 • haasteita perheessä, esim. uusperheen haasteet
 • työhön liittyviä haasteita

Psykoterapeutti

Olen integratiivinen psykoterapeutti. Seuraavassa kerron tarkemmin psykoterapiasta ja integratiivisesta lähestymistavasta.

Psykoterapiassa on kyse vuorovaikutuksellisesta prosessista asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Sen tavoitteena on lievittää tai poistaa ihmisten psyykkisiä häiriöitä, tukea hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä lisätä ihmisen omia valmiuksia löytää ratkaisuja ongelmallisiin kokemuksiinsa.

Integratiivinen psykoterapia

Terapiasuuntauksia on useita, mm. kognitiivinen, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen. Itse olen integratiivinen psykoterapeutti. Kun terapioiden tuloksia tai vaikuttavuutta on tutkittu, on huomattu, että psykoterapiasuuntausta tärkeämmiksi tekijöiksi nousevat ns. yleiset tai yhteiset tekijät terapiassa. Nämä ovat suuntauksista riippumattomia tekijöitä. Tutkimusten mukaan muutokseen kohti parempaa elämänlaatua liittyy terapiassa vahvasti asiakkaan ominaisuudet ja hänen elämänsä olosuhteet sekä tilanteet ja terapiasuhteen laatu. Terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde eli "kemia" on erityisen tärkeää. Integratiivisessa lähestymistavassa asiakas nähdään oman elämänsä ja asioidensa parhaana asiantuntijana ja terapeutti jäsentää ja ratkoo ongelmallisia kokemuksia yhdessä hänen kanssaan. Me ihmiset olemme kaikki yksilöitä, ja lähestymistapa haasteisiin lähtee yksilön tarpeista. Joillekin asiakkaille voi soveltaa kognitiivista lähestymistapaa ja toiselle ratkaisukeskeistä tai psykodynaamista. Integratiivinen terapeutti voi käyttää asiakkaan tarpeen mukaan joustavasti eri lähestymistapoja, ei vain yhtä.

Voit lukea integratiivisesta psykoterapiasta lisää täältä